Milten Park
Logo
Milten Holding
Milten Park

Milten Holding, yerli maden kaynaklarını çağdaş bir anlayışla işletmenin sonucu olarak çevreci çalışmalara da önem vermiştir. 1994 yılından bu yana maden ruhsat alanı içerisindeki ağaçlandırma faaliyetlerine başlanmış olup, 8 farklı türde 1 milyon adetten fazla fidan dikilmiştir.

Bu fidanlar, profesyonel ekipler tarafından sürekli bakım ve kontrol altında tutulmuş ve günümüzde büyük bir Park alanı oluşturmuştur. Sahil Çamı, Yalancı Akasya, Dışbudak, Kızılçam, Fıstık Çamı, Aylantus, Ceviz ve Servi türlerinden oluşan dikilen fidanlar, maden sektörünün doğaya karşı büyük bir saygı duyduğunu göstermektedir.

Madenciler, doğanın gücünü en iyi bilenlerdir çünkü mücadeleleri toprak ananın derinliklerinde gerçekleşir. Milten, bu bilinçle hareket ederek madencilik anlayışını doğaya aldığının iki katını geri kazandırmak üzerine kurmuştur.

Milten Park, madenci ve çevre ilişkisine en iyi örneklerden birini sunan bir projedir. Ülkemizde madencilik ve çevre arasındaki uyumu en iyi şekilde temsil etmektedir.